Akty prawne tj. uchwały właścicieli, protokoły głosowań, protokoły z Walnych Zebrań właścicieli dostępne są dla każdego właściciela w formie elektronicznej po wysłaniu zapytania poniżej.  

Pozostałe akty prawne tj. karty do głosowania, listy obecności na zebraniach, protokoły z posiedzeń Zarządu dostępne są do wglądu dla każdego właściciela w Biurze Zarządu.  Prosimy o kontakt celem umówienia wizyty w Biurze Zarządu.

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).