Karta kontaktowa do właściciela [doc]

Deklaracja dotycząca wywozu śmieci dla lokali mieszkalnych [doc] 

Deklaracja dotycząca wywozu śmieci dla lokali użytkowych [doc]

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela [doc]

Zgłoszenie remontu robót [doc]

Deklaracja parking zewnętrzny [doc]

Rezygnacja parking zewnętrzny [doc]

Oświadczenie wyprowadzka [pdf]