Drobne usterki z zakresu hydrauliki (np. uszkodzony wężyk, drobne wycieki z umywalki lub muszli), elektryczności (niedziałające gniazdko, problemy z korkami), systemu grzejnego (zapowietrzenie kaloryferów) i inne uzgodnione z konserwatorem, które mogą wystąpić w prywatnych lokalach naszego kompleksu, mogą być zgłaszane do Administracji celem dokonania bezpłatnej naprawy.

 
Jeśli podczas usuwania usterki zaistnieje konieczność zakupu dodatkowych materiałów, kosztami zostaną obciążeni właściciele lokalu - kwoty oraz możliwość zakupu do ustalenia z konserwatorami.
 
W przypadku gdy konserwator oceni, że naprawa wykracza poza zakres bezpłatnego usunięcia istnieje możliwość umówienia się na odpłatne usunięcie awarii lub inną usługę poza godzinami pracy.
 
Administracja ustali ewentualną możliwość wykonania danej naprawy przez nasze służby konserwatorskie w godzinach ich pracy, tj. od 800 do 1600 oraz uzgodni dogodny termin z właścicielami lokalu.