Bardzo drobne usterki z zakresu hydrauliki lub systemu grzejnego (zapowietrzenie kaloryferów), które mogą wystąpić w prywatnych lokalach i które wypływają na działanie urządzeń i systemów wspólnych naszego kompleksu, mogą być zgłaszane do Administracji celem weryfikacji i poddania konserwacji.

Jeśli podczas usuwania usterki zaistnieje konieczność zakupu dodatkowych materiałów, kosztami zostaną obciążeni właściciele lokalu - kwoty oraz możliwość zakupu do ustalenia z konserwatorami.  
 
Wszelkie prace opisane powyżej mogą odbyć się po uprzednim ustaleniu dostępności konserwatorów i nie mogą zakłócać regularnych godzin pracy we Wspólnotach.
 
W przypadku gdy konserwator oceni, że naprawa wykracza poza zakres bezpłatnego usunięcia, naprawę należy zlecić firmie zewnętrznej.