ODCZYTY LICZNIKÓW ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W ROKU
W GRUDNIU. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uniemożliwienia odczytu stanu liczników lub ich okresowej wymiany (brak dostępu lub aktualizacji) będzie naliczane zużycie według proporcjonalnego podziału ilości ciepła i wody pod odjęciu odczytów licznikowych

OD 2018 ROKU ODCZYTY LICZNIKÓW BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZDALNIE BEZ KONIECZNOŚCI WEJŚCIA DO LOKALU.

Na specjalne życzenie, przy zmianie właściciela lokalu, dla celów informacyjnych, odczyty mogą być dokonane przez Administrację dodatkowo w innych terminach.

Administracja nie pośredniczy oraz nie dokonuje rozliczeń mediów pomiędzy właścicielami a najemcami.  Wszelkie rozliczenia powinny być prowadzone we własnym zakresie i Administracja nie bierze odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku tych rozliczeń.