Zarządy wspólnot

Joanna Kin Lewis - Członek Zarządu Wielicka 40,42

Marcin Zygierewicz - Członek Zarządu Wielicka 40,42

Jozo Knezevic - Prezes Zarządu ul. Wielicka 40, Członek Zarządu Wielicka 42

Johan Puotila - Prezes Zarządu ul. Wielicka 42, Członek Zarządu Wielicka 40

 

 

BIURO ZARZĄDU

ul. Wielicka 36
02-657 Warszawa

   +48 693 835 455 
mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stałe dyżury Zarządu*

w poniedziałki od 17:00 do 19:00

w środy od 8:00 do 10:00

*Poza wyznaczonymi godzinami członkowie Zarządu dostępni są w innych godzinach oraz zawsze pod numerem telefonu podanym powyżej.  W celu umówienia się poza godzinami dyżurów prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Działania zarządów

Nasz Program

Uważamy, że Zarząd Wspólnot powinien:

  • Panować nad budżetem wspólnot i prowadzić oszczędną gospodarkę ekonomiczną
  • Zarządzać otwarcie i przejrzyście w odpowiednim czasie dostarczając właścicielom prawdziwych informacji o gospodarowaniu wspólnotami i o decyzjach Zarządu
  • Znać i kontrolować strukturę kosztów Wspólnot
  • Planować i nadawać pierwszeństwo pracom remontowym, które muszą być wykonane dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców
  • Działać w najlepszym interesie mieszkańców, starannie unikać konfliktu interesów i otwarcie informować mieszkańców, jeśli takie konflikty będą miały miejsce
  • Traktować i obsługiwać wszystkich mieszkańców równo i z respektem; bez względu na ich narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, religię i inne poglądy

Zarządy w naszych czterech Wspólnotach Mieszkaniowych zostały wybrane uchwałami właścicieli 
w dniu 2 listopada 2008r. Sposób zarządzania posiada formę aktu notarialnego i jest oparty na Ustawie o Własności Lokali oraz Statucie Wspólnot, których artykuły uściślają nasze postępowanie.

Zgodnie z tą ustawą mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek zarządzania nieruchomością wspólną, podejmując wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania tej nieruchomości, z wyjątkiem decyzji przekraczających zakres zwykłego zarządu, które to decyzje wymagają zgody większości właścicieli wyrażonej w uchwale.

Jako Zarząd jesteśmy jedynym reprezentantem Wspólnoty Mieszkaniowej, zarówno na zewnątrz, jak i w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

(Przez nieruchomość wspólną uznaje się grunt oraz te części i urządzenia budynku, które służą do wspólnego użytku właścicieli lokali, a decyzjami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: przyjęcie rocznego planu gospodarczego, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządzania i wynagrodzenia zarządu, zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej, udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę oraz zmianę udziałów nieruchomości wspólnej, wytoczenie powództwa o usunięcie właściciela ze Wspólnoty Mieszkaniowej i sprzedaż jego lokalu na drodze licytacji i in.)

Zgodnie z uchwałą o sposobie wyboru zarządu, każda z naszych czterech Wspólnot wybiera prezesa zarządu, natomiast członkami zarządu zostają ustanowieni prezesi z pozostałych trzech Wspólnot.

Dzięki temu spełniony jest wymóg ustawy, bo każda wspólnota ma swój zarząd, a jednocześnie zarządy wszystkich czterech Wspólnot składają się z tych samych osób.

Podstawowym naszym obowiązkiem jest wykonanie uchwał właścicieli i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie całej naszej wspólnej nieruchomości. Zarząd w imieniu Wspólnoty angażuje pracowników administracji i jest odpowiedzialny za ich właściwą pracę oraz zawiera umowy z firmami obsługującymi cały kompleks.

Naszym ustawowym obowiązkiem jest przygotowanie corocznego, walnego zebrania właścicieli

Podstawowym dokumentem, który musimy na to zebranie przygotować jest plan gospodarczy na najbliższy rok. Na podstawie uchwalonego na zebraniu planu gospodarczego ustalane są stawki miesięcznych opłat zaliczkowych, których wysokość przewiduje pokrycie zaplanowanych wydatków. Ustalone opłaty pobierane są od wszystkich właścicieli, gdyż są niezbędne do utrzymania nieruchomości wspólnej. Wysokość opłat jest proporcjonalna do ilości udziałów, które w nieruchomości wspólnej posiada właściciel.

Na nas, jako zarządzie, ciąży też obowiązek informacyjny; powinniśmy powiadamiać właścicieli o wszystkich, ważnych dla nich sprawach i odpowiadać na ich pytania, reklamacje i skargi, dotyczące nieruchomości wspólnej i zarządzania nieruchomością.

Bardzo istotną sprawą jest skład każdego nowo wybranego zarządu.  Osoba wchodząca w skład zarządu musi posiadać kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy oraz czas potrzebny na wykonywanie swoich obowiązków oraz osobiście interesować się jakością i komfortem zamieszkiwania na naszym osiedlu oraz wysokością kosztów, jakie z tego tytułu będziemy ponosić.